UdeCosmos

I de mange år, hvor Cosmosgrunden var lukket har naturen taget over, så der nu er et væld af træer og buske.

En gruppe borgere har taget på sig, at tæmme naturen en smule, så der er opstået et dejligt rekreativt område.

Vi kalder os UdeCosmos og i samarbejde med 4H arbejder vi på at gøre Cosmosgrunden til et sted, som børn og voksne kan bruge og hvor de har lyst til, at opholde sig.

I sommerne 2015 og 2016  har området været flittigt brugt af legende børn, unge der har siddet og hyggesnakket, beboere fra Toftehøjen med rollator og i kørestole samt børn der har dyrket haver i pallekasser. Alle rigtig glade for Vibys grønne åndehul. Dertil kommer udendørs koncerter og bålmad.

UdeCosmos mødes i sommerperioden hver mandag fra kl. 15 – 17 og alle der har lyst til at deltage i et samarbejde om at passe og udvikle grunden, er velkomne til at være med.

(Deltagelse i UdeCosmos forudsætter medlemskab af foreningen)