Historie

2012

En gruppe borgere holder i maj et startmøde om et kulturhus.

Foreningen Kulturhus Viby stiftes på en generalforsamling i september. Den godkendes af Roskilde Kommune som folkeoplysende forening.

Foreningen har Viby Bibliotek som base, mens der bliver arbejdet på at finde et sted til et kulturhus midt i byen.

2013

I august får Kulturhus Viby overdraget bygningen Søndergade 13 af Roskilde Kommune, som har opkøbt industriområdet PharmaCosmos med tilhørende bygninger. Nr. 13 er en af disse bygninger. Der indgås driftsaftale med Roskilde Kommune.

KulturCosmos bliver valgt som navn til huset.

Kulturhuset modtager Nordeas ”Det gode liv”- pris, Kulturprisen i Roskilde Kommune og får en donation fra Roskilde Festival.

2014

Generalforsamlingen ændrer foreningens navn til KulturCosmos.

Foreningen indgår driftsaftale med Roskilde Kommune om CosmosHallen, der åbnes for borgerne med en fest i november.

2015

Fra 1. januar ansættes en projektleder med opgaver som at administrere CosmosHallen, være netværksskabende, støtte de frivillige og tage sig af samarbejde på tværs med foreninger, skoler og institutioner.

KulturCosmos godkendes som social forening efter ændring i formålsparagraffen.

2016

Projektlederen ansættes som kulturhusleder finansieret af en bevilling fra Roskilde Kommune, der også støtter KulturCosmos på andre måder.