Indlæser Begivenheder

21. marts 2019

Kl. 19.30 - 21.30

Generalforsamling

Som medlem af KulturCosmos inviteres du til den årlige generalforsamling. Det er foreningens højeste myndighed og herfra, hvor bestyrelsen vælges. Der er også mulighed for at stille op til bestyrelsen og tage et nap med omkring de overordnede linjer og indgå i et tæt samarbejde med kulturhuslederen.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent. Dirigent kan ikke være medlem af bestyrelsen

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4. Foreningens reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent for næste medlemsår.

6. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal skriftligt sendes til formand (eventuelt via foreningens mail) senest 14 dage før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant. Disse må ikke være medlem af bestyrelsen eller være samboende/i familie med et bestyrelsesmedlem. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

10. Eventuelt. Emner under dette punkt kan ikke tages til afstemning.

Formand Rita Thorsen kan kontaktes på bestyrelse@kulturcosmos.dk