Indlæser Begivenheder

onsdag 22. april

Kl. 19.30 - 21.00

Pris: Gratis

Generalforsamling 2020 UDSKYDES

Kom og vær’ med til en hyggelig aften for foreningens medlemmer.

Er du endnu ikke medlem?

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4. Foreningens reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent for næste medlemsår.

6. Indkomne forslag.

Forslag fra medlemmerne skal skriftligt sendes til formand (bestyrelse@kulturcosmos.dk) senest 14 dage før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

Rita Thorsen (genopstiller)

Steen Søder (genopstiller ikke)

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

På valg:

Christina Schønemann (genopstiller)

Anders Juul Lawaetz (stiller op som bestyrelsesmedlem)

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant.

10. Eventuelt.