Bliv frivillig

I KulturCosmos er der næsten lige så mange muligheder for at være frivillig, som der er frivillige. Vi tager det frivillige engagement bogstaveligt og forventer hverken, at man skal engagere sig x-antal timer, med specifikke opgaver eller på andenvis forpligter sig på andet end fællesskabet.

Ofte starter nye aktiviteter op, fordi en ny har meldt sig med sit engagement, andre gange frivillige engagerer sig i enkeltstående aktiviteter eller opgaver og så er der dem, som løfter på tværs og tager et stor medansvar.

Vi skaber plads til alle og for at skabe klarhed i vores organisation har vi nedskrevet en frivilligpolitik, som forhåbentligt afspejler vores frie tilgang frivillighed. Den kan læses nedenfor.

 

FRIVILLIGPOLITIK

Formål

Frivilligpolitikken har til formål at skabe klare rammer for det frivillige engagement i KulturCosmos. Den beskriver de muligheder, du får tilbudt som frivillig samt de forventninger, vi kan have til hinanden på tværs af organisationen.

Velkomst

Vi indbyder alle til at deltage med deres frivillige engagement. Hvis du er nysgerrig er du altid velkommen til at kigge forbi caféen eller kontoret og hører nærmere om vores dagligdag og de større arrangementer. Du kan også henvende dig pr. mail til kulturhusleder Caroline S. Clemmensen og aftale et tidspunkt for et introduktionsmøde og rundvisning. Skriv til Caroline@kulturcosmos.dk

Som frivillig skal du være medlem af foreningen, da du bliver en del af det fællesskab, der driver kulturhuset.

Det motiverende fællesskab

Der er flere forskellige måder, du kan engagere dig frivilligt i KulturCosmos.

Cosmonaut

Som Cosmonaut er du med til at planlægge og afvikle arrangementer i KulturCosmos, CosmosHallen og på CosmosGrunden. Du bliver en fast del af den gruppe, som tager ansvar for KulturCosmos’ fællesarrangementer. Du får derfor stor indflydelse på, hvordan vi tegner det overordnede billede af KulturCosmos. Det forventes desuden, at du er med til at bakke op om andres initiativer og hjælper med diverse aktiviteter i dagligdagen.

Cosmos Tovholder

Som tovholder står du i spidsen for planlægning og koordinering af en aktivitet. Det kan være både interne aktiviteter for medlemmer og offentlige aktiviteter. Du har som tovholder mulighed for at styre egne budgetter. Det betyder samtidigt, at der følger ekstra ansvar med som tovholder – både i forhold til økonomi og varetagelse af personoplysninger. Som tovholder vil du have mulighed for at sparre med kulturhuslederen.

Cosmos Back Up

Back up-frivillige byder ind på specifikke vagter, når de har tid og lyst. Der vil fra tid til anden også blive sendt mails ud med opfordring til at hjælpe til, når der er brug for ekstra indsats.

Cosmos Specialist

Som Cosmos Special frivillig kan du have specifikke opgaver i samarbejde med kulturhuslederen om f.eks. lyd og lys, PR, grafik, markedsføring og koordinering, IT og Medieværksted.

Du kan også være med til at tage faste opgaver før, under og efter arrangementer.   

Samtlige frivillige tilbydes:

  • Gratis kaffe/the til møderne
  • En T-shirt
  • Drikkebilletter og forplejning til arrangementer
  • Deltagelse i Julefrokost
  • Mulighed for at låne inventar med hjem til særlige lejligheder

Internt nyhedsbrev

Ca. en gang om måneden sendes der et nyhedsbrev ud til de frivillige, hvor der orienteres om forskellige relevante ting vedr. den daglige drift og kulturhusets udvikling. Her vil som regel også været nyt fra bestyrelsen i dette nyhedsbrev.

Privatliv

Vi beder dig om at udfylde en oplysningsseddel med navn, mail og telefonnummer, som noteres på en fælles kontaktliste over alle frivillige. En fysisk kontaktliste med navn og telefonnummer hænger i CosmosHusets køkken og på kontoret. Oplysningssedlen gemmes ikke. Du vil desuden blive inviteret til en fælles FaceBook-gruppe for alle frivillige, som det står dig frit for at vælge til eller fra.

Dine personlige oplysninger vil ikke blive udleveret til 3. part uden din accept.

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger på kontaktlisterne for frivillige så længe, du er frivillig i KulturCosmos og sletter dem hurtigst muligt, hvis du vælger at stoppe som frivillig.

Hvis du som frivillig i KulturCosmos har med børn at gøre indhenter vi en børneattest. Hertil beder vi om dit fulde navn og cpr. nr., som vi indtaster på Rigspolitiets krypterede hjemmeside. Oplysningssedlen til formålet vil straks herefter blive makuleret, og du giver dit endelige samtykke om indhentning gennem E-boks.

Afsked

Når en frivillig stopper, tilbydes en afskedssamtale med kulturhuslederen. Det har stor værdi for KulturCosmos, at den frivillige deler sine overordnede erfaringer.