Bliv frivillig

I KulturCosmos er der næsten lige så mange muligheder for at være frivillig, som der er frivillige. Vi tager det frivillige engagement bogstaveligt og forventer hverken, at man skal engagere sig x-antal timer, med specifikke opgaver eller på andenvis forpligter sig på andet end fællesskabet.

Ofte starter nye aktiviteter op, fordi en ny har meldt sig med sit engagement, andre gange frivillige engagerer sig i enkeltstående aktiviteter eller opgaver og så er der dem, som løfter på tværs og tager et stor medansvar.

Vi skaber plads til alle og for at skabe klarhed i vores organisation har vi nedskrevet en frivilligpolitik, som forhåbentligt afspejler vores frie tilgang frivillighed. Den kan læses nedenfor.

FRIVILLIGPOLITIK

Formål

Frivilligpolitikken skaber klare rammer for det frivillige engagement i KulturCosmos. Den beskriver de muligheder, du får tilbudt som frivillig samt de forvent- ninger, vi kan have til hinanden på tværs af organisationen.

Velkomst

Vi indbyder alle til at deltage med deres frivillige engagement. Du kan melde dig som frivillig ved enten at kigge forbi eller sende en mail til kulturhuslederen. Når du har meldt dig som frivillig inviteres du til en samtale, hvor vi sammen afklarer på hvilken måde, det kan give mening for dig at være frivillig.

Har vi behov for ekstra frivillige kræfter til specifikke opgaver, spørger vi rele- vante personer eller opslår opgaven.

Det deltagerbårede engagement

Som frivillig bliver du en del af det deltagerbårede engagement, hvilket betyder, at vi anerkender, der er flere måder at tage del i KulturCosmos på og at alle typer af engagement er vigtige.
Vi har udarbejdet COSMOSTRAPPEN (se næste side), som er en oversigt over de forskellige typer deltagelse, som udgør KulturCosmos. Niveauerne viser den grad af indflydelse, som de forskellige typer deltagelse har. Derudover illustre- rer trappen, hvordan de forskellige er afhængige af hinanden.

Herunder beskrives nærmere de tre niveauer af deltagelse for det frivillige engagement:

Medhjælpende deltagelse
Som medhjælpende deltager er der tale om, at du deltager med at tage vagter i koordineringsskemaet, deltager i forskellige grupper med praktiske gøremål eller giver et nap med på arbejdsdage, når der skal ryddes op eller forberedes til større arrangementer.

Medbestemmende deltagelse
Som medbestemmende deltager har du en rolle som tovholder for en gruppe eller område. Det betyder, at du tager ansvar for at gruppen/området lever op til KulturCosmos målsætninger. Du vil have mulighed for at få ansvar for budget og inddragelse af andre deltagere i din gruppe. Kulturhuslederen vil være din sparringspartner både som tovholder for en gruppe og et område uden andre deltagere. Som tovholder vil du blive inddraget i udviklingen, når det er relevant for dit område.

Du kan også deltage medbestemmende som Cosmonaut (kernefrivillig), hvor du hjælper til på tværs af organisationen og i et vis tidsmæssigt omfang. Det betyder, at du på lige fod med tovholderne vil blive inddraget i udviklingen. Det vil være en afvejning fra gang til gang, hvem og hvordan det foregår.

Rammesættende deltagelse
Som bestyrelsesmedlem vil du være med til at sætte de overordnede rammer og deltage som arbejdsgiver for kulturhuslederen. Din deltagelse vil forgå på bestyrelsesmøder og i samarbejde med kulturhuslederen inden for bestyrel- sesmandatet. Det vil sige, at når du deltager under andre former som frivillig, refererer du som frivillig til kulturhuslederen.

I fællesskab repræsenterer både bestyrelsen og kulturhuslederen alle deltager- formerne og ikke kun de frivillige. Det er et fælles ansvar at sikre, at alle får lige adgang til at tage del i kulturhuset, og at vi er tydelige omkring vores vision.

Frivilligpleje

For alle frivillige gælder det, at man får en T-shirt, julefrokost, forplejning på vagter, interne nyhedsbreve og inviteres til nytårskur/visionsmøde samt to årlige idé- og programmøder.

Alkohol
I forbindelse med en vagt må du som frivillig drikke op til to genstande. Den ene som udgangspunkt først, når vagten er slut.

Afsked

Når en frivillig stopper, tilbydes en afskedssamtale med kulturhuslederen. Det har stor værdi for KulturCosmos, at den frivillige deler sine overordnede erfarin- ger.

Privatliv

Vi beder dig om at udfylde en oplysningsseddel med navn, mail og telefonnummer, som noteres på en fælles kontaktliste over alle frivillige. En fysisk kontaktliste med navn og telefonnummer hænger i CosmosHusets køkken og på kontoret. Oplysningssedlen gemmes ikke. Du vil desuden blive inviteret til en fælles FaceBook-gruppe for alle frivillige, som det står dig frit for at vælge til eller fra.

Dine personlige oplysninger vil ikke blive udleveret til 3. part uden din accept.

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger på kontaktlisterne for frivillige så længe, du er frivillig i KulturCosmos og sletter dem hurtigst muligt, hvis du vælger at stoppe som frivillig.

Hvis du som frivillig i KulturCosmos har med børn at gøre indhenter vi en børneattest. Hertil beder vi om dit fulde navn og cpr. nr., som vi indtaster på Rigspolitiets krypterede hjemmeside. Oplysningssedlen til formålet vil straks herefter blive makuleret, og du giver dit endelige samtykke om indhentning gennem E-boks.