Cosmoshuset

Hvem kan låne

  • En etableret lokal aktør/forening.
  • Kommunen eller andre officielle instanser, som har til hensigt at benytte huset under foreningens formål.

Hvad kan huset bruges til

  • Offentlige arrangementer og møder til gavn for lokalsamfundet.
  • Ikke-kommercielle formål.

Huset kan ikke lånes til private arrangementer samt partipolitiske aktiviteter.

 Udlånsomkostninger

  • Huset er gratis at låne.

 Forplejning

  • Mad kan medbringes og fortæres til møder, men der kan ikke sælges mad til offentligheden. Drikkevarer købes til husets barpriser, hvor MobilPay og byttepenge stilles til rådighed.
  • Er der tale om et offentligt arrangement, betjener vi selv baren.

Erstatning og supplerende rengøring

  • Ødelagte genstande erstattes til nypris i nutidskroner.
  • De anvendte lokaler efterlades i rengjort stand, som ved overtagelse.
  • Hvis det skønnes nødvendigt kan der opkræves 300 kr. for supplerende rengøring.

Bookingforespørgsel sker via mail til: info@kulturcosmos.dk