Cosmoshuset

Hvem kan låne

 • En etableret lokal aktør/forening.
 • Kommunen eller andre officielle instanser, som har til hensigt at benytte huset under foreningens formål.
 • Medlemmer af foreningen med almene formål. Eks. mødregrupper, grundejerforeninger mm.

Hvad kan huset bruges til

 • Offentlige arrangementer og møder til gavn for lokalsamfundet.
 • Ikke-kommercielle formål.

Huset kan ikke lånes til private arrangementer samt partipolitiske aktiviteter.

 Udlånsomkostninger

 • Huset er gratis at låne.

 Forplejning

 • Mad kan medbringes og fortæres til møder, men der kan ikke sælges mad til offentligheden. Drikkevarer købes til husets barpriser, hvor MobilPay og byttepenge stilles til rådighed.
 • Er der tale om et offentligt arrangement, betjener vi selv baren.

Erstatning og supplerende rengøring

 • Ødelagte genstande erstattes til nypris i nutidskroner.
 • De anvendte lokaler efterlades i rengjort stand, som ved overtagelse.
 • Hvis det skønnes nødvendigt kan der opkræves 300 kr. for supplerende rengøring.

Bookingforespørgsel sker via mail til: info@kulturcosmos.dk