Bliv medlem

Som medlem kan du

  • deltage i husets faste aktiviteter/værksteder
  • deltage i fællesspisningerne
  • blive frivillig og være med til at afholde arrangementer og starte nyt op
  • stemme på generalforsamlingen og stille op til bestyrelsen

Og så betyder støtten bare rigtig meget for os – det er et vigtigt bidrag til driften.

Kontingentsatser 2021/2022:
Årligt 150 kr. for medlemmer i alderen 25+
Årligt 50 kr. for medlemmer 0-24 år

1. december halverer vi prisen på kontingentet for resten af medlemsåret, som skifter i marts.

MELD DIG IND

Er du allerede medlem?

Så skal du fornye dit medlemskab via netbank i perioden 1.- 15. april. Se bankoplysninger