Privatlivspolitik

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Vi indsamler og opbevarer kun oplysninger, som vi har brug for, og vi sletter dem igen så snart, vi ikke finder rimelig begrundelse for at have dem længere.

Vi benytter ikke personhenførbar tracking af vores hjemmeside (såsom Google Analytics) og har derfor heller ikke behov for en cookie-politik.

Formål

De oplysninger vi har om dig bruger vi til at identificere dig som deltager, og for at registrere dine køb og betalinger, og for at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende billetter, nyhedsbreve eller anden information. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere indholdet af vores nyhedsbreve.

Indsamling af personlige oplysninger

Det overordnede mål med KulturCosmos’ privatlivspolitik er at opretholde et højt niveau af sikkerhed for vores deltagere, medlemmer, frivillige, medarbejdere og praktikanter. Vi ønsker med nedenstående information at kortlægge på en klar og overskuelig måde, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

KulturCosmos daglige drift er baseret på en række aktiviteter. Når du tilmelder dig eller indgår i en eller flere af vores aktiviteter, afgiver du som oftest personoplysninger til os. Vi bruger altid kun dine personoplysninger i henhold til den pågældende aktivitet – typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsår.

Særlige omstændigheder gør sig gældende for:

  • Medlemskab: når du melder dig ind i foreningen indgår du samtidig i et kontraktligt forhold baseret på foreningens vedtægter.
  • Frivillige: når du deltager som frivillig indgår du samtidig i et kontraktligt forhold baseret på foreningens frivilligpolitik.
  • Medarbejdere og praktikanter: når du ansættes i KulturCosmos indgår du i et kontraktslig forhold og du får udleveret den gældende personalepolitik.
  • Personfølsomme oplysninger: indhentes kun ved bestyrelsesarbejde, ansættelse eller i forbindelse med indhentning af børneattester og altid i forbindelse med samtykke.

Billeder

Vi fotograferer og arkiverer harmløse situationsbilleder ved offentlige arrangementer, og gemmer dem så længe vi finder berettigelse herfor i forbindelse med dokumentation for foreningens virke. Ved portrætbilleder eller portrætlignende billeder, samt billeder fotograferet under ikke offentlige forhold indhenter vi mundtligt samtykke til fotografering, arkivering og offentlig anvendelse. Dette samtykke kan man til enhver tid og uden begrundelse tilbagekalde. Billedet vil herefter blive slettet i videst mulige omfang. Det vil eksempelvis ikke være muligt at slette billeder, som har være offentliggjort i avisen eller lign.

Hjemmeside

Du kan anonymt besøge vores hjemmeside. Det betyder, at vi ikke lokaliserer personhenførebare oplysninger og heller ikke benytter os af tjenesten Google Analytics. Personoplysninger indtastet i forbindelse med billetkøb og nyhedsbrev opbevares på den måde ikke på hjemmesiden, men alene hos de respektive udbydere, som vi har indgået databehandleraftaler med. En fyldestgørende liste over 3. parts databehandlere fremgår nedenfor.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Ud over vores interne systemer benytter vi os af eksterne leverandører af IT services. Vi har indgået databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Vi deler og videregiver ikke dine personoplysninger med mindre, du har givet tilladelse dertil.

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer kun dine oplysninger i det omfang og i det tidsrum, som vi har behov for og ifølge den til enhver tid gældende lovgivning. Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har en berettiget begrundelse for opbevaring. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har om dig, og du kan til enhver tid gøre indsigelse. Henvendelse herom kan ske til kulturhusets leder, som er dataansvarlig for KulturCosmos, og som afgør, om de pågældende oplysninger skal rettes eller slettes. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

3. parts databehandlere

Vi benytter tredjeparts databehandlere til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger vil ske i det omfang, det er nødvendigt for at levere den service, du har bestilt hos os. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Databehandler Art Link til privatlivspolitik
Onlime Arkivering https://onlime.dk/handelsbetingelser/
Place2Book Billetsystem + indmeldelse https://www.place2book.com/da/help/personal
MailChimp Nyhedsbreve https://mailchimp.com/legal/privacy/
Dinero Fakturering https://dinero.dk/sikkerhed/persondatapolitik/
Dorte Gjelstrup Bogholder Link afventes
I & D Design og Web Hosting http://iogd.dk/om-os/gdpr
Arbejdernes Landsbank

Danske Bank

Bank

Mobilpay

https://www.al-bank.dk/vilkaar-for-behandling-af-personoplysninger/

https://www.mobilepay.dk/