Tak til

Vi er meget afhængige af den støtte og opbakning, vi får i lokalsamfundet. Og derfor skylder vi vores sponsorer en særlig tak for deres hjælp i 2016.

Tak til:
DG Regnskab for bogføring og årsregnskab
CP for varme til arrangementer i CosmosHallen
Storm Julebazar for juletræ
Viby Genbrug for økonomisk støtte
Foreningen for Idræt og Kultur i Viby for økonomiske donation

Bevillinger:
2016 har vi igen haft held med at søge midler til vores aktiviteter og udvikling.
Vi takker for støtten til:

Roskilde Kommune
Statens Kunstfond
Fonden Sjællandske Medier
Viby Genbrug