Strategi 2016

Strategi:
 KulturCosmos events og aktiviteter har tre spor:

  • Sociale fællesskaber
  • Kultur og kreativitet
  • Udviklende samarbejder

Vi gør en aktiv indsats for at synliggøre KulturCosmos. Vi markedsfører husets aktiviteter og events på Facebook, Kultunaut, på vores hjemmeside, gennem artikler i pressen, med plakater og gennem vores månedlige nyhedsbrev CosmosPosten.
Vi søger hele tiden at få engageret nye medlemmer og frivillige, så vi kan sikre os at være bredt repræsenteret inden for alder, køn og etnicitet.
Vi arbejder strategisk med udvikling af Viby gennem relevante samarbejder.