Meld dig som frivillig

Som frivillig er der både mulighed for at være løst tilknyttet som hjælper eller at engagere sig mere i den daglige drift som en af de faste Cosmonauter

Som hjælper bliver man sat på en mailliste og får henvendelser, når der er større arrangementer, der kræver hjælp til diverse opgaver, såsom opsætning, teknik, barvagter og lign.