Bliv frivillig

I KulturCosmos er der næsten lige så mange muligheder for at være frivillig, som der er frivillige. Vi tager det frivillige engagement bogstaveligt og forventer hverken, at man skal engagere sig x-antal timer, med specifikke opgaver eller på andenvis forpligter sig på andet end fællesskabet.

Ofte starter nye aktiviteter op, fordi en ny har meldt sig med sit engagement, andre gange frivillige engagerer sig i enkeltstående aktiviteter eller opgaver og så er der dem, som løfter på tværs og tager et stor medansvar.

Vi skaber plads til alle og for at skabe klarhed i vores organisation har vi nedskrevet en frivilligpolitik, som forhåbentligt afspejler vores frie tilgang frivillighed. Den kan læses nedenfor.

 

FRIVILLIGPOLITIK

Formål

Frivilligpolitikken skaber klare rammer for det frivillige engagement i KulturCosmos. Den beskriver de muligheder, du får tilbudt som frivillig samt de forventninger, vi kan have til hinanden på tværs af organisationen.

Velkomst

Vi indbyder alle til at deltage med deres frivillige engagement. Vi holder mindst en frivillig café pr. år. Her er alle velkomne til at deltage og høre om vores dagligdag og om større arrangementer. Hele året rundt kan du altid henvende dig til kulturhuslederen og bede om introduktionsmøde og rundvisning.

Når du har meldt dig som frivillig, inviterer kulturhuslederen dig til en samtale, hvor der er mulighed for at drøfte interesser og gensidige forventninger.

Har vi behov for ekstra frivillige kræfter til specifikke opgaver, spørger vi relevante personer eller opslår opgaven.

Det motiverende fællesskab

Der er flere forskellige måder, du kan engagere dig frivilligt i KulturCosmos.

Cosmonaut

Som Cosmonaut er du med til at planlægge og afvikle arrangementer i KulturCosmos, CosmosHallen og på CosmosGrunden. Du bliver en fast del af den gruppe, som tager ansvar for KulturCosmos’ fællesarrangementer. Du får derfor stor indflydelse på, hvordan vi tegner det overordnede billede af KulturCosmos.

En gang om måneden holdes et Cosmonautmøde, hvor det forventes, at du så vidt muligt deltager. Det forventes ligeledes, at du er med til at bakke op om andres initiativer og hjælper med aktiviteter.

Cosmos Back Up

Back up-frivillige er KulturCosmos medlemmer, der står på en tilkaldeliste og er parate til at engagere sig i enkeltstående arrangementer, når der er brug for ekstra indsats.

Cosmos Specialist

Som Cosmos Specialist kan du have specifikke opgaver i samarbejde med kulturhuslederen om f.eks. lyd og lys, PR, grafik, markedsføring og koordinering, IT og Medieværksted.

Du kan også være med til at tage faste opgaver før, under og efter arrangementer.

Du kan få oplæring til opgaverne.

Samtlige frivillige tilbydes

Gratis kaffe/the til møderne, drikkebilletter og let forplejning til større arrangementer og deltagelse i Julefrokost.

Afsked

Når en frivillig stopper, tilbydes en afskedssamtale med kulturhuslederen. Det har stor værdi for KulturCosmos, at den frivillige deler sine overordnede erfaringer.