Cosmoshuset

Hvem kan låne

  • Medlemmer af foreningen, som samtidigt er en etableret lokal aktør/forening
  • Kommunen eller andre officielle instanser, som har til hensigt at benytte huset under foreningens formål.

Hvad kan huset bruges til

  • Offentlige møder eller møder med formål at udvikle lokalsamfundet.

Huset kan ikke lånes til private arrangementer samt partipolitiske aktiviteter.

 Udlånsomkostninger

  • 250 kr. for offentlige arrangementer i caféen med betjent bar.
  • 50 kr. for møder og lign. pr. lokale.

Prisen er forbundet med udgifter til rengøring/forbrug og kan derfor sættes op ved behov, hvorfor aftaler indgås individuelt.

 Forplejning

  • Mad kan medbringes og fortæres til møder, men der kan ikke sælges mad til offentligheden. Drikkevarer købes til husets barpriser, hvor MobilPay og byttepenge stilles til rådighed.
  • Er der tale om et offentligt arrangement, betjener vi selv baren.

Erstatning og supplerende rengøring

  • Ødelagte genstande erstattes til nypris i nutidskroner.
  • De anvendte lokaler efterlades i rengjort stand, som ved overtagelse.
  • Hvis det skønnes nødvendigt kan der opkræves 300 kr. for supplerende rengøring.