Bliv medlem

Som medlem kan du

  • deltage i husets faste aktiviteter/værksteder
  • deltage i fællesspisningerne med CosmosGryden og FællesMad
  • få en kop gratis kaffe/the eller som barn en juice i CaféCosmos
  • blive frivillig og være med til at afholde arrangementer og starte nyt op
  • stemme på generalforsamlingen og stille op til bestyrelsen

Og så betyder støtten bare rigtig meget for os – det er et vigtigt bidrag til driften.

Medlemskort afhentes i CaféCosmos, hvor du også kan få mere info om huset samt rundvisning.

Kontingentsatser 2018/2019:
Årligt 150 kr. for medlemmer i alderen 25+
Årligt 50 kr. for medlemmer 0-24 år

1. december halverer vi prisen på kontingentet for resten af medlemsåret, som skifter i marts.

MELD DIG IND